slider image 1slider image 2 slider image 3

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
telefon: (48 22) 5892286

Sekretariat: Anna Bombińska
telefon:(+48 22) 5892280

Uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych:


 1. Członek Human Science Center, Ludwig-Maximillian University, Monachium, mianowanie przez Rektora Uniwersytetu Monachijskiego Prof. Andreasa Heldricha,

 2. Wice-przewodnicząca (na podstawie wyboru w głosowaniu tajnym) 6th FP of EU Programu COST "Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging, and clinical perspectives" TD0904 Projekt nie jest dedykowany konkretnej instytucji, jest ważnym przedsięwzięciem w skali światowej i skupia ok. 200 uczestników z 19 krajów Europy i 7 krajów spoza Europy (USA, Australia, Chiny, Japonia, Kanada, Australia, Izrael),

 3. Management Council Member (na podstawie mianowania przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką) 6th FP of EU, program COST "Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging, and clinical perspectives" TD0904 Program ogólno-światowy,

 4. Członek Federation of European Neurosciences (FENS),

 5. Członek International Brain Research Organization (IBRO),

 6. Członek European Brain and Behaviour Society (EBBS),

 7. Członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego,

 8. Honorowy Członek Polskiego Komitetu Audiofonologii,

 9. Ekspert zewnętrzny European Commission w Brukseli do oceniania projektów badawczych,

 10. Członek panelu oceniającego granty w 5 i 6 Programie Ramowym EU, Key Actions: e-Health oraz Aging Population, Bruksela,

 11. Członek Societas Humboldttiana Polonorum, stowarzyszenia skupiającego byłych i aktualnych stypendystów Fundacji im. Alexandra von Humboldta.

Udział w redakcjach Czasopism:


- Associate Editor "Restorative Neurology and Neurocience", do 2017 r.;

- Associate Editor "Frontiers in Aging Neuroscience";

- Associate Editor "Frontiers in Psychology";

- Członek Kolegium Redakcyjnego "Culture and Brain";

- Guest Editor "Acta Neurobiologiae Experimentalis".