slider image 1slider image 2 slider image 3

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
telefon: (48 22) 5892286

Sekretariat: Anna Bombińska
telefon: (+48 22) 5892280

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:  1. Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego, IBD PAN, 2017. Więcej informacji www.nencki.gov.pl;


  2. Nadanie tytułu Członka Honorowego Polskiego Komitetu Audiofonologii, 2017 ;


  3. Medal Komisji Edukacji Narodowej, IBD PAN, 2012. Więcej informacji www.pan.pl ;


  4. Złoty Krzyż Zasługi, IBD PAN, 2009. Więcej informacji na portalu charaktery.eu;


  5. Nagroda Dyrektora IBD PAN, 1995, 2005;


  6. Humboldt Foundation, dar aparaturowy 1994;


  7. Nagroda Sekretarza Wydziału II Nauk Biologicznych PAN, 1986, 1989;


  8. Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, 1984.