slider image 1slider image 2 slider image 3

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
telefon: (48 22) 5892286

Sekretariat: Anna Bombińska
telefon: (+48 22) 5892280

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: 1. Copernicus Prize 2018, Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, 2018;


 2. Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego, Instytut Nenckiego PAN, 2017. Więcej informacji www.nencki.gov.pl;


 3. Nadanie tytułu Członka Honorowego Polskiego Komitetu Audiofonologii, 2017;


 4. Ekspert zewnętrzny w panelu Science|Business, Horizon 2020, Bruksela, 2013-2014;


 5. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nenckiego PAN, 2012. Więcej informacji www.pan.pl;


 6. Wiceprzewodnicząca COST TD 0904 TIMELY, 2010-2014;


 7. Złoty Krzyż Zasługi, Instytut Nenckiego PAN, 2009. Więcej informacji na portalu charaktery.eu;


 8. Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych, Uniwersytet SWPS Warszawa, 2006-2017;


 9. Nagroda Dyrektora Instytut Nenckiego PAN, 1995, 2005;


 10. Humboldt Foundation, dar aparaturowy 1994;


 11. Członek Human Science Center, Ludwig-Maximilians University of Munich, 1999-obecnie;


 12. Stypendium Humboldta, Institute of Medical Psychology, Ludwig-Maximilians University of Munich, 1991-1993;


 13. Nagroda Sekretarza Wydziału II Nauk Biologicznych PAN, 1986, 1989;


 14. Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, 1984.