slider image 1slider image 2 slider image 3

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
telefon: (48 22) 5892286

Sekretariat: Anna Bombińska
telefon:(+48 22) 5892280

Monografie i rozdziały w monografiach:


 1. Szeląg E. (2018). Mózgowa organizacja funkcjonowania poznawczego. In: Obrębowski A. (Eds.), Wprowadzenie do neurologopedii, II wydanie zaktualizowane Termedia, Poznań, 55-100.
  Więcej informacji...


 2. Szelag E., Dacewicz A., Szymaszek A., Wolak T., Senderski A., Domitrz I. & Oron A.(2017). The application of timing in therapy of children and adults with language disorders. In: Chen L., Bao Y. & Wittmann M.(Eds.), Sub-and Supra-Second Timing: Brain, Learning and Development, Frontiers Media SA, 91-108.
  Więcej informacji...


 3. Szeląg E. & Szymaszek A. (2016). Dr Neuronowski - Pomysł na bystry umysł i płynną mowę. Usprawnianie zegara neuronalnego wspomaga moc naszego umysłu. Harpo, Poznań.
  Więcej informacji...


 4. Szeląg E. & Dacewicz A. (2016). Nonlinear Timing and Language Processing in Norm and Pathology. In: Esposito A., Faundez-Zanuy M., Esposito A.M., Cordasco G., Drugman T., Solé-Casals J., Morabito F.C. (Eds.), Recent Advances in Nonlinear Speech Processing, Springer International Publishing AG, Cham, 35-44.
  Więcej informacji...


 5. Dacewicz A., Nowak N. & Szeląg E. (2016). Temporal Information Processing and Language Skills in Children with Specific Language Impairment. In: Esposito A., Faundez-Zanuy M., Esposito A.M., Cordasco G., Drugman T., Solé-Casals J., Morabito F.C. (Eds.), Recent Advances in Nonlinear Speech Processing, Springer International Publishing AG, Cham, 45-52.
  Więcej informacji...


 6. Szeląg E., Szymaszek A.& Oroń A. (2015). Aphasia as temporal information processing disorder. In: Vatakis A., Allman M.J. (Eds.), Time distortions in mind – temporal processing in clinical populations, Brill Publications, Leiden and Boston, 328-355.
  Więcej informacji...


 7. Szeląg E.& Szymaszek A. (2014). Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych: Nowe spojrzenie na zegar mózgowy. GWP, Sopot
  Więcej informacji...


 8. Szeląg E. (2012). Mózgowa organizacja funkcjonowania poznawczego. In: Obrębowski A. (Eds.), Wprowadzenie do neurologopedii, Termedia, Poznań, 55-100.
  Więcej informacji...


 9. Szeląg E., Skarżynski H., Senderski A., Lewandowska M. (2011). Hearing Loss and Auditory Processing Disorders: Clinical and Experimental Perspectives. In: Han S., Pöppel E. (Eds.), Culture and Neural Frames of Cognition and Communication, Springer-Verlag, Berlin, 153-168.
  Więcej informacji...


 10. Szeląg E., Dreszer J., Lewandowska M., Mędygrał J., Osiński G., Szymaszek A. (2010). Time and cognition from the aging brain perspective. Indiviual differences. In: Maruszewski T., Eysenck M.W., M. Fajkowska (Eds.), Personality from biological, cognitive and social perspectives, Eliot Werner Publications INC, Nowy Jork, 87-114.
  Więcej informacji...


 11. Szeląg E. (2010). Czy mózg potrzebuje „zegara”? Mechanizmy przeżywania czasu podstawą naszej świadomości. In: Sędek G., Bedyńska S.(Eds.), Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu, PWN, Warszawa, 189-230.
  Więcej informacji...


 12. Szeląg E., Szymaszek A., Mędygrał J., Dreszer J., Lewandowska M., Bednarek D., Trzęsowska-Greszta E., Osiński G. (2010). Czy zegar mózgowy zawsze tyka w jednakowym rytmie: rola różnic indywidualnych w przeżywaniu czasu. In: Sędek G., Bedyńska S.(Eds.), Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu, PWN, Warszawa, 331-364.
  Więcej informacji...


 13. Szeląg E. (2009). Neuropsychologiczne korzenie funkcji mowy w normie i patologii. In: Gałkowski T., Jastrzębowska G. (Eds.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki T.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 147-187.
  Więcej informacji...


 14. Szeląg E., Węsierska M., Dreszer J., Lewandowska M., Medygrał J., Szymaszek A. (2009). Neuropsychological rehabilitation from brain-behavior perspective. In: Pisula E., Tomaszewski P. (Eds.), New Ideas in Studying and Supporting Development of Exceptional People. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 49-63.

 15. Szeląg E. (2009). Ethics in research with human subjects. In: Krzemiński T. (Eds.),Ethic und Medizin: Von Gestern bis in die Zukunft, Humboldt Tagung, Katowice, 75-80.

 16. Szeląg E., Dreszer J., Lewandowska M., Szymaszek A. (2008). Cortical representation of time and timing processes. In: Kraft E., Guylas B., Pöppel E. (Eds.), Neuronal correlates of thinking. , Springer Verlag, Berlin, 185-196.
  Więcej informacji...


 17. Szeląg E.& Szymaszek A. (2005). Test do badania słuchu fonematycznego u dorosłych i dzieci, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  Więcej informacji...


 18. Szeląg E. (2005). Mechanizmy mowy. In: Nałęcz M., Torbicz W. (Eds.), Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, t 1: Biosystemy, Oficyna Wydawnicza „Exit”, 143-176.
  Więcej informacji...


 19. Szeląg E. (2005). Mózgowe mechanizmy mowy. In: Grabowska A., Górska T., Zagrodzka J. (Eds.), Mózg a zachowanie, PWN, Warszawa, 489-524.
  Więcej informacji...


 20. Szeląg E. (2005). Mózg a mowa In: Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (Eds.), Podstawy neurologopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 98-153.

 21. Szeląg E. (2005). Nowe trendy w terapii zaburzeń mowy. In: Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (Eds.), Podstawy neurologopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 1028-1061.

 22. Gałkowski T, Szeląg E., Jastrzębowska G. (2005). Podstawy neurologopedii, redakcja naukowa i przedmowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

 23. prof. E. Szeląg - redakcja naukowa i przedmowa do wydania polskiego. "Mózg . tajemniczy kosmos"(tytuł oryginalny "Geheimnisvoller - Kosmos - Gehirn") pod redakcją: Ernsta Pöppela. Wydawnictwo: PIW, Warszawa. Rok wydania: 2005

 24. prof. E. Szeląg - redakcja numeru tematycznego. "Time, Cognition, Thinking. Acta Neurobiologiae Experimentalis" pod redakcją: Elżbiety Szeląg i Marca Wittmanna. Acta Neurobiologiae Experimentalis, vol. 64, no 3, 2004. Rok wydania: 2004

 25. Szeląg E. (2003). Mowa. In: Biologia: spojrzenie na człowieka (Encyklopedia),PWN, Warszawa, 152-158.

 26. Szeląg E.(2002). Mechanizmy percepcji czasu podstawą procesów świadomości. In: Jarymowicz M., Ohme R.K. (Eds.),Natura Automatyzmów: dyskusje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Instytutu Psychologii, Warszawa, 57-66.

 27. Szeląg E. (2001). Mowa. In: Encyklopedia multimedialna. Natura: człowiek, t.7, PWN, Wrocław (płyta CD).

 28. Szeląg E. (2000). Neuropsychologiczne podłoże mowy. In: Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (Eds.), Mózg a zachowanie, PWN, Warszawa, 429 - 459.

 29. Szeląg E. (2000). Percepcja czasu kluczem do poznania neuropsychologicznego podłoża mowy człowieka. In: Psychologia-Etologia-Genetyka 1, 145-166.

 30. Rymarczyk K., Szeląg E., Steinbüchel N. V., Pöppel E. (1998). An universal constant in reproduction of temporal intervals. In: Taddei-Ferretti C., Musio C.(Eds.), Downward Processes in the Perception Representation Mechanisms, World Scientific, 302-308.

 31. Szeląg E. (1997). Temporal integration of the brain as studied with the metronome paradigm. In: Atmanspacher H., Ruhnau E. (Eds.), Time, Temporality, Now, Springer Verlag, 121-131.
  Więcej informacji...


 32. Szeląg E. (1995). Wpływ uszkodzeń płatów skroniowych na subiektywne przeżywanie czasu. In: Grabowska A., Kosmal A., Kowalska D. (Eds.), Płaty Skroniowe - Morfologia, Funkcje i ich Zaburzenia, II Wiosenna Szkoła Neurobiologii, 117-126.