slider image 1slider image 2 slider image 3

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
telefon: (48 22) 5892286

Sekretariat: Anna Bombińska
telefon:(+48 22) 5892280

Udział w konferencjach i sympozjach:

Ponad 250 doniesień zjazdowych. Ok. 80 wystąpień (invited lectures) na międzynarodowych i krajowych zjazdach naukowych, również zaproszenia na wykłady do instytucji wiodących w nauce światowej.
Najważniejsze w nich to: Human Science Center (2009, 2008), Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego (2009), Scientific Learning Oakland USA (2006), Keck Center for Integrative Neuroscience, University of California, San Francisco (1999), Beining University China (2012, 2010, 2008, 2006, 2004, 2003, 2000), Institute for Medical Psychology w Monachium i w Magdeburgu, CNRS Clinica Salpetirere Hospital Paryż, Institut Fizjologii i Patologii Słuchu, ICP, ECP, referaty plenarne podczas kongresów PTBUN (1999, 2003), Zjazdów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Światowy Tydzień Mózgu (wielokrotnie), Festiwal Nauki (wielokrotnie).


Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych:


Styczeń 2016
W dniu 14 stycznia 2016 roku w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN odbyła się konferencja „Pomysł na bystry umysł i płynną mowę - innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych” zorganizowana przez Pracownię Neuropsychologii. W konferencji udział wzięło ok. 200 uczestników. Podczas warsztatu zaprezentowano innowacyjne narzędzie terapeutyczne Dr Neuronowski®. Więcej informacji na stronie www.neuronowski.com

Wrzesień 2011
Sympozjum satelitarne przy EBBS, TIMELY p.t.“Neurobiology of Time Perception: from normality to dysfunction” w Sewillii. Organizatorzy: Valérie Doyère, Argiro Vatakis i Elzbieta Szelag. Program konferencji dostępny jest na stronie: http://www.timely-cost.eu/sites/default/files/imce_files/user3/EBBS%26TIMELY_Agenda%26Abstracts1_0.pdf

Kwiecień 2011
Polsko - niemieckie sympozjum „Innovative methods in neurorehabilitation)” w Toruniu. Organizatorzy: Tomasz Komendziński, Bernhard Sabel i Elżbieta Szeląg. Program konferencji dostępny jest na stronie: http://www.kognitywistyka.umk.pl/neurorehabilitation/

Marzec 2011
Zespół Pracowni Neuropsychologii był organizatorem imprezy Światowy Tydzień Mózgu 2011 w Warszawie. Program obejmował pięć wykładów wygłoszonych przez wybitnych uczonych w tym: prof. Marię Barcikowską, prof. Henryka Skarżyńskiego i dr Artura Lorensa, prof. Andrzeja Kokoszkę, prof. Małgorzatę Skup oraz prof. Elżbietę Szeląg. Wykłady odbywały się w redakcji „Polityki” pod hasłem przewodnim: Nowe metody leczenia – nowe drogi terapii. Ponadto w dniu 12 marca zorganizowano Dzień Badacza w Instytucie Nenckiego. Więcej informacji na stronie http://www.ptbun.org.pl/tm2011/index.php?start=1

2004
Sympozjum przy XXXI International Congress of Psychology „Time in Mental Activity” w Pekinie, organizatorzy: doc.dr hab. Elżbieta Szeląg i dr Marc Wittmann.

2003
Sympozjum przy 6th International of the Polish Neuroscience Society „The Neural Mechanisms of Thinking and Knowledge” w Warszawie, organizatorzy: doc. dr hab. Elżbieta Szeląg i prof. Ernst Pöppel.

2003
Sympozjum satelitarne przy 6th International Congress of the Polish Neuroscience Society „Time, Cognition, Thinking”, Strzekęcino, Warszawa, organizatorzy: doc. dr hab. Elżbieta Szeląg, prof. Ernst Pöppel, dr Marc Wittmann.

2002
Sympozjum przy XXXI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Psychologia w perspektywie XXI wieku”,„Zaburzenia mowy i słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki” w Lublinie, organizatorzy: doc. dr hab. Elżbieta Szeląg, dr Joanna Szuchnik, dr Marek Kurkowski.

1998
Sympozjum satelitarne przy Forum Meeting of the European Neurocience „Time and Timing in Neural Systems” w Berlinie, organizatorzy: dr Elżbieta Szeląg, prof. Ernst Pöppel.