slider image 1slider image 2 slider image 3

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
telefon: (48 22) 5892286

Sekretariat: Anna Bombińska
telefon:(+48 22) 5892280

Kariera Naukowa:

- Tytuł profesora zwyczajnego nauk biologicznych: czerwiec 2005. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2005 r. o nadaniu tytułu profesora umieszczone w Monitorze Polskim (rok 2005, poz. 525);

- Habilitacja: 1996, Instytut Nenckiego PAN, tytuł rozprawy: ”Neuropsychologiczne podstawy lateralizacji funkcji mowy w normie i patologii”;

- Dyplom dr n. przyrodniczych: 1985, Instytut Nenckiego PAN, temat pracy doktorskiej: "Czynniki wpływające na asymetrię półkulową w spostrzeganiu materiału werbalnego", promotor - prof. dr hab. Wanda Budohoska;

- Dyplom logopedy: 1984, Pomagisterskie Studium Logopedycznym przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;

- Dyplom magistra biologii: 1975, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.Przebieg pracy naukowej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

- 2005 do chwili obecnej: profesor mianowany, kierownik Pracowni Neuropsychologii;

- 1999 - 2007: docent, kierownik Pracowni Neuropsychologii;

- 1998 - 1999: docent, Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych;

- 1996 - 1998: adiunkt, Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych;

- 1987 - 1996: adiunkt, Pracownia Psychofizjologii;

- 1984 - 1986: starszy asystent, Pracowni Psychofizjologii;

- 1978 - 1983: studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Budohoskiej, Pracownia Psychofizjologii.Uniwersytet SWPS, Warszawa

- 2007 - 2017: profesor zwyczajny, kierownik Katedry Neurorehabilitacji;

- 2005 - 2007: profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Neuronalnych i Psychicznych Podstaw Zaburzeń Rozwoju;

- 2004 - 2005: profesor nadzwyczajny.Wydział Farmacji Akademia Medyczna, Warszawa

- 1975 - 1984: biolog;Staże i stypendia zagraniczne:

- Wielokrotne wyjazdy badawcze m.in. do: Institute of Medical Psychology i Human Science Center, Ludwig-Maximilians University of Munich; Institute of Medical Psychology, Otto-von-Guericke University of Magdeburg; Department of Psychology, University of Beijing; International Institute for Advanced Scientific Studies; University of Napoli; Department of Clinical Neurophysiology, Georg-August University of Göttingen;

- Wykładowca i współorganizator krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych;

- 2016-2017: udział w szkoleniach dotyczących przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) i stałoprądowej (TCS): Monachium i Getynga;

- 2002: Stypendium Vivian Smith Advanced Studies Institute przy Huston Health Center oraz International Neuropsychological Society (Invited Professor) wykłady dla studentów i doktorantów na temat: „Neuropsychology of language in norm and pathology” podczas Summer Institute in Neuropsychology (Xylocastro, Grecja);

- 1991 - 1993: Stypendium Naukowe Humboldta w Institut für Medizinische Psychologie; Ludwig - Maximilians - Universität München, Monachium, Niemcy. Prowadzone w ramach tego stypendium badania dotyczyły neuropsychologicznych mechanizmów leżących u podłoża percepcji czasu u pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu. Eksperymenty prowadzone były zarówno w Institut für Medizinische Psychologie, jak i w klinikach rehabilitacji neurologicznej i logopedycznej na terenie Bawarii, opiekun naukowy - prof. Ernst Pöppel;

- 1990: Stypendium Językowe w Goethe-Institut, Monachium (4 miesiące) ufundowane przez Fundację Humboldta (dyplom: "Zertificat Deutsch als Fremdsprache", uzyskany z wyróżnieniem).