slider image 1slider image 2 slider image 3

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
telefon: (48 22) 5892286

Sekretariat: Anna Bombińska
telefon:(+48 22) 5892280

Wybrane projekty badawcze:Łącznie ponad 15 zrealizowanych, bądź obecnie realizowanych grantów badawczych sponsorowanych m.in z: PECO UE, 5PR UE (PHARE), 6 PR UE (BRAINS), Stiftung fur Deutsch-Polnische Zusammenarbeit, BMBF (Germany), KBN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), CNRS, Scientific Learning, Oakland USA, Beijing University China, Ludwig-Maximillians-University of Munich, Human Science Center, Munich University, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, Germany), DFG (Germany), DFG-MNiSW, COST 7th PR UE (Brussels), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Główne projekty:

 1. NCN OPUS 15, projekt „Różnice indywidualne w subiektywnym przeżywaniu czasu: wskaźniki neuropsychologiczne, EEG i fMRI”, (2019-2022), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 2. Mutual Agreement on collaboration between the Nencki Institute and the University Cork College for the use of Dr. Neuronowski® software in the University College Cork, projekt „The application of training in temporal information processing using Dr Neuronowski® program in children with dyslexia”, (2018-2020), Koordynator: prof. E. Szeląg;

 3. NCN OPUS 11, projekt „Neuronalne korelaty terapii opartej na czasowym przetwarzaniu informacji u osób z afazją”, (2017-2020), Wykonawca grantu;

 4. NCN OPUS 9, projekt „Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczne” realizowany we współpracy Instytutu Nenckiego PAN i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, (2016-2019), Kierownik: prof.E. Szeląg (Instytut Nenckiego PAN) i prof. H. Bednarek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny);

 5. EU COST 6 Program Ramowy, projekt "Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging, and clinical perspectives (TIMELY)"; (2009-2013), Co-chair Programu i Członek Management Council - prof. E. Szeląg;

 6. NCBiR program INNOTECH (ścieżka In- Tech), projekt "Innowacyjny program wspierający terapię mowy oraz terapię innych zaburzeń funkcjonowania poznawczego"; (INMET, 2012-2016), Kierownik: prof. E. Szeląg;


We współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo opracowano nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego opracowaną przez Zespół kierowany przez Panią Prof. dr. hab. Elżbietę Szeląg. Więcej informacji na stronie www.neuronowski.com

 • MNiSW nr DPN/AD/1413/09 w ramach programu DFG, projekt "Trening w percepcji czasu wyzwaniem dla terapii afazji"; (2009-2012), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 • DFG nr 436 POL 113/126/0-1, projekt "Innovative methods in neuropsychological rehabilitation" A German-Polish Research Collaboration; (2009-2012), Kierownicy: prof. B. Sabel, prof. E. Szeląg;

 • NCN 1096/B/H03/2009/36, projekt „Percepcja czasu a poziom inteligencji: w poszukiwaniu neuronalnych korelatów intelektu”; (2009-2012), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 • grant promotorski mgr Anety Szymaszek, projekt "Nowe horyzonty w terapii afazji"; (2007 - 2009), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 • MEiN wykonywany we współpracy pomiędzy SWPS, Instytutem Nenckiego PAN, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Politechnika Warszawską, projekt "Neuroanatomiczne korelaty percepcji czasu"; (2006 - 2009), Kierownik: prof. E. Szelag;

 • MEiN nr WKP_1/1.4.3/1/2004/11/11/52/2005/U, projekt "Diagnoza neuropsychologiczna wczesnych stadiów choroby Alzheimera";(2005 - 2010);

 • KBN i BMBF, polsko-niemiecki grant badawczy, projekt "Nowe horyzonty w terapii afazji: percepcja i subiektywne przeżywanie czasu"; (2003 - 2006), Kierownik części polskiej : doc. dr hab. E. Szeląg; Kierownik części niemieckiej projektu: dr Marc Wittmann (Bad Tölz); konsultant naukowy: prof. Ernst Pöppel;

 • Część projektu badawczego zamawianego "Genetyczne i środowiskowe czynniki długowieczności polskich stulatków", projekt "Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osób stuletnich"; (2001 - 2004), Kierownik całego projektu zamawianego prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, kierownik projektu psychologicznego: doc. dr hab. E. Szeląg;

 • Komitet Badań Naukowych, grant No 4 P05B 101 19, projekt "Neuropsychologiczne podłoże wznawiania funkcji rozumienia mowy u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych"; (2000 - 2003), Kierownik projektu: doc. dr hab. E. Szeląg, Konsultanci: prof. Henryk Skarżyński i prof. Ernst Pöppel;

 • Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej, grant No 4275/98/LN, projekt "Neuropsychologiczne podłoże głuchoty"; (1999 - 2000) Projekt realizowany jest w Instytucie Biologii Doświadczalnej we współpracy z Institut für Medizinische Psychologie w Monachium. Kierownik projektu: doc. dr hab. E. Szeląg, konsultant naukowy: prof. Ernst Pöppel;

 • PHARE w ramach V Programu Ramowego Commission of the European Communities, przygotowanie projektu "Neuropsychologiczne podłoże wznawiania funkcji mowy u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych"; (1999), Kierownik projektu: doc. dr hab. E. Szeląg

 • Komitet Badań Naukowych, grant No 4. PO5E 09609, projekt "Neuropsychological Basis of Language Development"; (1995 - 1999). Projekt realizowany w Instytucie Nenckiego PAN we współpracy z Institut für Medizinische Psychologie w Monachium. Kierownik projektu: doc. dr hab. E. Szeląg, Konsultant: prof. Ernst Pöppel;

 • Commission of the European Communities w Brukseli, w ramach Programu PECO, program badawczy "European Standardized Computerized Assessment Procedure for the Evaluation and Rehabilitation of Brain Damaged Patients" koordynowany przez prof. Gerarda Deloche, grant No ERBMHCT 920218, projekt "Language and Timing"; (1994 - 1998), Kierownik projektu: doc. dr hab. E. Szeląg, konsultant naukowy: prof. Ernst Pöppel.