slider image 1slider image 2 slider image 3

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
telefon: (48 22) 5892286

Sekretariat: Anna Bombińska
telefon: (+48 22) 5892280

Funkcje pełnione:


  1. Kierownik Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN,


  2. Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych, do 2017r.,


  3. Kierownik Katedry Neurorehabilitacji, Instytut Społecznej Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS Warszawa, do 2017 r.


  4. Członek Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS Warszawa, do 2017 r.