slider image 1slider image 2 slider image 3

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
telefon: (48 22) 5892286

Sekretariat: Anna Bombińska
telefon:(+48 22) 5892280

Wkład do kształcenia kadry naukowej:  9 wypromowanych doktorów, promotorstwo kilkudziesięciu prac magisterskich, recenzje w przewodach profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich oraz pracach magisterskich.

 • Otwarty przewód doktorski mgr Anny Dacewicz w 2016 r.;

 • Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Kamili Nowak obronionej w Instytucie Nenckiego PAN, "Zastosowanie treningu percepcji czasu w usprawnianiu poznawczym seniorów: badania neuropsychologiczne i elektrofizjologiczne" w 2017 roku;

 • Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Anny Oroń obronionej w Instytucie Nenckiego, "Trening percepcji czasu wyzwaniem dla terapii afazji: badania behawioralne, elektrofizjologiczne i fMRI" w 2013 roku;

 • Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Joanny Dreszer obronionej w SWPS, "Dynamika czasowego przetwarzania informacji a inteligencja ogólna" w 2012 roku;

 • Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Justyny Skolimowskiej obronionej w Instytucie Nenckiego, "Charakterystyka wybranych funkcji poznawczych w zdrowym starzeniu, łagodnych zaburzeniach poznawczych i chorobie Alzheimera", w 2011 roku;

 • Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Moniki Lewandowskiej obronionej w Instytucie Nenckiego, "Neurofizjologiczne korelaty percepcji czasu", w 2010 roku;

 • Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Anety Szymaszek obronionej w Instytucie Nenckiego, "Nowe horyzonty w terapii afazji - percepcja i przeżywanie czasu u pacjentów z afazją", w 2009 roku;

 • Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Iwony Kołodziejczyk obronionej w Instytucie Nenckiego, "Wpływ starzenia się na percepcję czasu u człowieka";, w 2006 roku;

 • Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kanabus obronionej w Instytucie Nenckiego, "Percepcja czasu u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych";, w 2005 roku;

 • Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Joanny Kowalskiej obronionej w Instytucie Nenckiego, "Percepcja czasu u osób głuchych i u normalnie słyszących", w 2004 roku.